Skip Navigation Links
    EĞİTİM HİZMETİ
<< Geri
TÜRK TİCARET KANUNU

 

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU EĞİTİM PROGRAMI

Amaç:

Ocak 2011'de kabul edilen yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yenilik ve değişiklikler ile bu değişikliklerin uygulanmasıyla ilgili avukatların ve uygulamacı hukukçuların hukuk bilgilerinin yenilenmesi ve güncellenmesi hedeflenmektedir.

Eğitimciler :

(Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Hamdi YASAMAN
Prof. Dr. Ercüment ERDEM
Yard.Doç. Dr. H. Ali DURAL
Dr. Tolga AYOĞLU
Dr. S. Anlam ALTAY
Dr. Fülürya YUSUFOĞLU
Ar. Gör. Sinan YÜKSEL

Eğitim Süresi :

 30 Saat

Eğitim Tarihleri :

 19 Mart - 07 Nisan 2011

Eğitim Yeri :

THE PEAK HOTEL
Meşrutiyet cad. Oteller Sok.1/3 Tepebaşı-İSTANBUL
(İstanbul Barosunun bulduğu sokağın sonu- köşesi )

Eğitim Ücreti :

1850 TL + KDV (İki eğitimin birlikte alınması halinde % 10 indirim, üç eğitimin birlikte alınması halinde % 15, Stajyer Avukatlara ve öğrencilere % 30 indirim uygulanır)

Başvuru için :

 0212 237 25 85 / 0530 491 41 15 ya da online form

Eğitim en az 10 en çok 30 kişi ile yapılır. Yeterli sayının oluşmaması veya herhangi bir sebeple eğitim ertelenip, iptal edilebilir. Eğitim ücretine çay ve kahve ikramı ve öğlen yemeği dahildir. VUK na göre eğitim ücreti bedeli gider olarak kaydedilerek vergiden düşülmektedir. Katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

 


EĞİTİM İÇERİĞİ

19.03.2011  6 saat Cumartesi

Ticari İşletme

Tacir/Ticari işletmenin devri/ticari davalar/ticari defterler/ticaret sicili/acente/cari hesap

Ticaret Unvanı/İşletme Adı/Haksız Rekabet

22.03.2011   3 saat Salı

 

Ticaret Ortaklıkları Genel Hükümler,

Anonim şirketin kuruluşu/ şirket birleşmeleri/ şirket bölünmeleri/ tür değiştirme/

24.03.2011   3 saat Perşembe

Mali Durumun Bozulması ve Tasfiye

Mali Durumun Bozulması Halinde Uygulanacak Önlemler/ Sona Erme Sebepleri/Tasfiyede Yeni Kurallar

29.03.2011   3 saat Salı

Yönetim Kurulu

Seçilmesi, Görevden Alınması, Karar Alması, Görev Dağılımı, Yönetim Yetkilerinin Devri, Sorumluluk

31.03.2011   3 saat Perşembe

Genel Kurul

Çağrı, Toplantının Yürütülmesi, Oy Hakkının Kullanılması, Yetersayılar, Genel Kurulda Temsil, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü

02.04.2011   6 saat Cumartesi

Pay ve Paysahipliği Hakları

Paya ilişkin Yenilikler/ Pay Senetleri ve Menkul Kıymetler/ Bağlı Nama Yazılı Paylar/ Paysahipliği Hakları : Oy Hakkı/ Kâr Payı Hakkı/Rüçhan Hakkı/Dava Hakları/ Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Genel Kurallar/ Esas Sermaye Artırımı/ Esas Sermaye Azaltımı/ Bağımsız Denetimin ve İşlem Denetiminin Hukuki  Etkileri

05.04.2011   3 saat Salı

Limited Ortaklıklara İlişkin Yenilikler

Sermaye Ortaklığı Karakteristiğinin Güçlendirilmesi/ Ortaklık Sözleşmesindeki Yenilikler/Yan Edim Yükümlülükleri/Ek Ödeme Yükümlülükleri/Müdürlerin Hukuki Konumu/Ortaklar Kurulunun Yetkileri/Pay

Devri/Çıkma ve Çıkarılma

07.04.2011  3 saat Perşembe

Kıymetli Evrak Hukuku’na İlişkin Yenilikler ve Yeni Çek Hukuku

Kymetli Evrak Hukuku’ndaki Yenilikler/5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu’nun GetirdikleriEğitim Başvuru Formu
Başvuru Tipi:
Ad Soyad :
E-Posta :
Telefon:
Adres:
Eğitim seçin:
Güvenlik Kodu :


DUYURULAR 
Vakıf Üyelerine Mektup
12/10/2014

SayınVakıf üyesi; 1994yılında, dönemin İstanbul Barosu Başkanı Av. Turgut Kazanbaşkanlığında kurulan, sizin de kurucusu ve Mütevelli Heyetiüyesi olduğunuz, Avukatlar ...
Devamı için tıklayın

ÇHD OFİSLERİNDE YAPILAN ARAMALAR VE AVUKATLARIN TUTUKLANMASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
23/01/2013

AVUKATLAR DAYANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI BAŞKANI AV.UĞUR YETİMOĞLU’NUN ÇHD VE AVUKAT OFİSLERİNDE YAPILAN ARAMALAR VE AVUKATLARIN TUTUKLANMASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI...
Devamı için tıklayın

AVUKATLAR DAYANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI BASIN BİLDİRİSİ
05/04/2012

  AVUKATLAR DAYANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI BAŞKANI AV.UĞUR YETİMOĞLU NUN İSTANBUL BAROSU BAŞKAN VE YÖNETİM KURULUINUN SİLİVRİ CUMHURİYET SAVCILIĞI TARFINDAN ŞÜPHELİ SIFATIYLA ...
Devamı için tıklayın

5 nisan Avukatlar Günü Basın Bildirisi
05/04/2012

5   NİSAN   AVUKATLAR   GÜNÜNDE…..!  SAVUNMAYI   SAVUNUYORUZ ..……….. !   Avukatlık mesleği can çekişiyor… Avukatlar, ...
Devamı için tıklayın