Skip Navigation Links
    ANASAYFA

M.Ali Şahin in Yargıtay Başkanlar Kurulu açıklaması ile ilgili basın açıklamamız 27/05/2009

Kamuoyuna

Yargıtay  ve  Danıştay  başkanlar  kurulu bildirileri  AKP iktidarının  yargıyı teslim alma çabalarına  karşı , yüksek mahkeme yargıçlarının  onurlu bir  direnişi olarak  yankılanmıştır.

Avukatlar Dayanışma ve Hukuk Araştırmaları Vakfı  ve tüm  Avukatlar  bağımsız yargı mücadelesinde  meslektaşları yargıçların yanındadır ve yanında olacaktır.   

 

Yargıtay ve Danıştay Başkanlar Kurulu bildirileri, AKP iktidarının, kendi siyasi görüşü doğrultusunda  yeni bir Anayasal düzen oluşturma hedeflerini  ve  bu hedefe ulaşmak için  engel saydığı  Anayasal ilkelere ve kurumlara  karşı yürüttüğü  faaliyetleri  ve Yargıyı teslim alma  çabalarını   açık ve etkili bir  biçimde ortaya koymuştur.

 

Bildiriye karşı çıkan AKP hükümeti   ve  Adalet Bakanı , bildiride yer alan hususlara ilişkin hiç bir açıklama yapmadan , bildirilerin Anayasa Mahkemesinde görülmekte olan davaları etkilemeye yönelik olduğunu ve  Yargıtay ın  böyle bir bildiri yayınlamaya hakkı olmadığını ileri sürmektedirler.

 

Eşi  eski Anayasa Mahkemesi üyesi olan Meclis başkanının Anayasa mahkemesine üçüncü yol önerme gayretinin   görülmekte olan  davaya müdahale olduğunu ,

Türkçe si   Yargı mensupları  tarafından  bilinmeyen  Yargı reforumu projelerini İngilizce ye  çevirerek takdim ettikleri   AB  komiserlerinden,  bildiri yayınlamaları için ricada bulunmanın  görülmekte olan davaya müdahale olduğunu , 

görmezden gelen   siyasi iktidarın ,  Yargıtay başkanlar kurulunun , “Yargı  bağımsızlığı hazmedilmiyor , Yargı hedef gösteriliyor, Yargıtay Başsavcısı ile toplum arasında düşmanlık yaratılıyor , AB ne şikayet  ediliyoruz”  diyen  bildirisini  görülmekte olan davaya müdahale olarak göstermesi  akıl ve mantık dışı bir çırpınıştır.

 

İktidarın ve Adalet bakanının Yargıtay bildirisi  ile ilgili  açıklamalarındaki dikkati çeken diğer  bir husus da  açıklamalarda , nezaketten uzak hakaret dolu sert ve  saldırgan ifadeler kullanılmasıdır. 

Dönemin Yargıtay  başkanı  Özkaya  ya   “çirkin” diyerek  başbakan  T.Erdoğan tarafından başlatılan    Yüksek Yargı ya  karşı  hakaret ve  saldırgan ifadeler kullanılması alışkanlığı     “efendi” ...... “siz ne bilirsiniz ulemaya sorun”  ve benzeri  söylemler ile sürdürülmüş  ve  nihayet  adalet bakanı tarafından  Yargıtay bildirisi ile ilgili olarak   “dam üstünde saksağan” 

ifadesi kullanılmıştır.      

 

Ayın zamanda bir  avukat  olan  Adalet bakanının Yargıtay  gibi önemli bir yüksek mahkemenin başkanları tarafından  kaleme alınmış  bir metinle ilgili olarak kullandığı ifade , hukukçu derinliği ve zarafetinden  uzak , kaba ve bir hukukçuya   yakışmayan, avukatlara olan güveni ve saygınlığı sarsacak   bir ifadedir. 

Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına göre ; Avukat ,mesleki olmayan faaliyetlerinde de özel yaşamında da Avukatlık onurunu ve mesleğin itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmak, mesleğe olan güveni ve saygınlığı sarsmayacak meslek itibarını koruyacak şekilde davranmak zorundadır.

 

Avukatlar Vakfı  olarak İstanbul Barosu üyesi olan  Av. Mehmet Ali ŞAHİN in  bu söylemi ile ilgili olarak kendisini kınıyor ve  hakkında disiplin soruşturması başlatılması için  İsatnbul Barosu Başkanlığına başvuruyoruz.  Saygılarımla

Av Uğur YETİMOĞLU

Avukatlar Dayanışma ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Başkanı

 

 

 

 Adalet Bakanı hakkında İstanbul Barosuna başvuru ,

            İSTANBUL  BAROSU   BAŞKANLIĞI NA

 

Yargıtay başkanlar kurulu tarafından yayınlanan bildiri ile ilgili olarak  basın mensuplarına yaptığı sözlü açıklamada ,     “ dam üstünde saksağan”     ifadesini kullanan  Adalet Bakanı Av. Mehmet .Ali Şahin  bu tavrı  ve  ifadesi  ile  avukatlık meslek kurallarına aykırı davranmıştır.

 

“Yargı  bağımsızlığı hazmedilmiyor , Yargı hedef gösteriliyor, Yargıtay Başsavcısı ile toplum arasında düşmanlık yaratılıyor ,  AB ne şikayet  ediliyoruz”  şeklinde ,  benzer mahiyette ifadelerin yer aldığı metin , Yüksek Mahkeme Başkanlarının oy birliği ile kabul edip kaleme aldığı ,    siyasal iktidarın  ,  Anayasal  ilkelere , hukuk devletine  ve bağımsız  yargıya yönelik tehdit ve saldırılarına  dikkat  çeken  bir metindir.

 

Adalet bakanı Av. Mehmet Ali Şahin, böyle bir metinle ilgili olarak  kullandığı gayri ciddi ifadelerle  , metinde belirtilen, Anayasal değerler , devletin temel nitelikleri ve yargı bağımsızlığı gibi  kavramlara  olan uzaklığını , inançsızlığını  ve bu kavramlarla ilgili ciddiyetsizliğini , ortaya koymuştur.

 

Ayın zamanda bir  avukat  olan  Adalet bakanının, Yargıtay  gibi önemli bir yüksek mahkemenin başkanları  olan , hukuk mesleği camiasının mensuplarınca ,  kaleme alınmış  bir metinle ilgili olarak kullandığı ifade , aynı zamanda , hukukçu derinliği ve zarafetinden  uzak, kaba ve bir hukukçuya   yakışmayan, avukatlara olan güveni ve saygınlığı sarsacak   bir ifadedir. 

 

Avukatlık Kanunu 34. maddeye göre avukat ; avukatlık unvanının  gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdür.

 

Meslek Kurallarının 4. maddesine  göre ; avukat ,mesleki olmayan faaliyetlerinde de özel yaşamında da Avukatlık onurunu ve mesleğin itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmak, mesleğe olan güveni ve saygınlığı sarsmayacak meslek itibarını koruyacak şekilde davranmak zorundadır.

 

Avrupa Birliği Meslek kurlarının 1. maddesine  göre de,   avukatların Toplumdaki işlevi genel olarak  hukuk mesleği camiası   ve özel olarak bu  camianın her bir mensubu ile ilişkilerini kapsamaktadır.

 

Meslek kuralarının 5. maddesine göre ; yazarken de konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır.  17. maddesine göre  de ;  hakim ve savcılarla ilişkilerinde avukat hizmetin özelliklerinden gelen ölçülere uygun davranmak zorundadır. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır.

 

İstanbul Barosu üyesi olan  Av. Mehmet Ali ŞAHİN in  bu söylem ve davranışı ile avukatlık kanunu ve meslek kurallarını ihlal ettiğinden , hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep ediyorum. 

 

Saygılarımla

Av Uğur YETİMOĞLU

Avukatlar Dayanışma ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Başkanı

DUYURULAR 
Vakıf Üyelerine Mektup
12/10/2014

SayınVakıf üyesi; 1994yılında, dönemin İstanbul Barosu Başkanı Av. Turgut Kazanbaşkanlığında kurulan, sizin de kurucusu ve Mütevelli Heyetiüyesi olduğunuz, Avukatlar ...
Devamı için tıklayın

ÇHD OFİSLERİNDE YAPILAN ARAMALAR VE AVUKATLARIN TUTUKLANMASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
23/01/2013

AVUKATLAR DAYANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI BAŞKANI AV.UĞUR YETİMOĞLU’NUN ÇHD VE AVUKAT OFİSLERİNDE YAPILAN ARAMALAR VE AVUKATLARIN TUTUKLANMASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI...
Devamı için tıklayın

AVUKATLAR DAYANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI BASIN BİLDİRİSİ
05/04/2012

  AVUKATLAR DAYANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI BAŞKANI AV.UĞUR YETİMOĞLU NUN İSTANBUL BAROSU BAŞKAN VE YÖNETİM KURULUINUN SİLİVRİ CUMHURİYET SAVCILIĞI TARFINDAN ŞÜPHELİ SIFATIYLA ...
Devamı için tıklayın

5 nisan Avukatlar Günü Basın Bildirisi
05/04/2012

5   NİSAN   AVUKATLAR   GÜNÜNDE…..!  SAVUNMAYI   SAVUNUYORUZ ..……….. !   Avukatlık mesleği can çekişiyor… Avukatlar, ...
Devamı için tıklayın