Sulh ve Tahkim

SULH VE TAHKİME ARACILIK HİZMETİ (Arbitration Court)

Vakfımız, gerek önce (sözleşme hükmü ile) gerek sonradan (uyuşmazlık çıkmasını takiben), usul hukuku ilkelerince hakem heyetlerinin oluşturulması ve bu konuda hizmet vermek üzere, Sulh ve Tahkim Grubu oluşturuldu.

Sulh ve Tahkim Grubu İlkeleri