Avukatlar Vakfı

Mütaala Hizmeti

Vakfımız, öğretiyi (doktrini), yargılama pratiği içinde doğru bir yardımcı kaynak olarak kullanmak ve yaşanan mütalaa kirliliğinden kurtulmak amacıyla, mahkemelere güven verecek, dürüstlük bazlı, yardımcı kaynak öğreti görüşü temini için objektif ve tarafsızlığı esas alarak belirlediği kriterler doğrultusunda hizmet verecek Mütalaa Grubu oluşturdu.

 

Mütalaa Grubu İlkeleri

  • Mütalaa grubu, bilgili, dürüst ve özenli oldukları herkes tarafından bilinen; akademisyenler, yerel ve yüksek mahkemelerden emekli olan konusunda uzmanlığı malum yargıçlar, uzman avukat ve hukukçulardan oluşmaktadır.
  • Tarafın, mütalaa grubunun hizmet ücretini ödemesi, lehine mütalaa alma garantisi vermez.
  • Tarafın, mütalaayı kimin vereceğini belirleme yetkilsi yoktur. Mütalaa verenle talep eden karşı karşıya gelemezler.
  • Mütalaa, gözlemci olacak en az iki öğretim üyesinin imzası ile verilecektir. Bu imzalara görüşlere katılma değil, okunmuş olma niteliğinde olacaktır.
  • Mütalaayı kullanıp kullanmama özgürlüğü talep sahibine aittir.Davanın kesinleşmesini takiben raporlar, internet sitesinde bir hakemli dergide ve branşlarına göre kitap halinde yayınlanarak alenileştirilecekti. Raporların yayın hakkı vakfa aittir.