Avukatlar Vakfı

Vakfımız, gerek önceden (sözleşme hükmü ile) gerek sonradan (uyuşmazlık çıkmasını takiben), usul hukuku ilkelerince hakem heyetlerinin oluşturulması ve bu konuda hizmet vermek üzere, Sulh ve Tahkim Grubu oluşturdu.

Sulh ve Tahkim Grubu İlkeleri

  • Hakem duruşmaları kesinlikle avukatsız takip edilmeyecektir.
  • Tarafların hakem seçme yetkisi olmayacaktır. Hakem ve bilirkişiler Sulh ve Tahkim Grubu tarafından belirlenecektir. Hakem kararları örnek karar olarak dergilerde yayınlanacaktır.
  • Hakem ücretlerinrin ödenmesinde çözüm süresi dikkate alınacaktır. Tahkim uyuşmazlığı usul kanunumuzun verdiği süreden daha kısa sürede (3 ayda) çözümlenirse, üye ücretlerine tam olarak hak kazanılacaktır. Altı aya kadar her bir aylık süre uzaması halinde ücretin 1/6’sı kesilecektir. Altı ayın aşılması halinde ek süre verilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.