Avukatlar Vakfı

Yönetim Kurulu

Başkan
Avukat Uğur Yetimoğlu

Başkan Yardımcısı
Avukat Nazan Moroğlu

Genel Sekreter
Avukat Abdürahim Doğan

Sayman
Avukat Saadet Ayhan

Avukat Hatice Bayram

Avukat Ali Şen

Avukat Erdinç Okanlı

Avukat Mehmet Ümit Erdem

Avukat Gazi Uzun

Yedek Üyeler

Avukat Selin Nakıpoğlu

Avukat Berrin Adıyaman

Avukat Yusuf İzzettin Doğan